Vì đời

Vì đời - Quái Vật Tí Hon

Vì đời - Quái vật tí hon

Buồn đời thì hát mấy câu 
Giận đời thì nói thế thôi 
Vì đời, 
Chẳng còn gì mà vui 
Chờ người thì thấy rất lâu 
Người chờ thì chẳng thấy đâu 
Vì đời 
Chẳng ai muốn đợi nhau 
Vợ mình đẹp nhất hành tinh 
Người tình đẹp nhất lúc bình minh 
Vì đời 
Có tài nên thường linh tinh 
Họp hành giải quyết công văn 
Học hành thì đói nhăn răng 
Vì đời 
Học không đi với hành đâu 

Chuyện vui buồn trò chơi 
Ai ai ơi 
Trò chơi là trời cho 

Vợ mình đẹp nhất thế gian 
Vợ bạn thì chớ có lan man 
Vì đời 
Đôi khi lòng muốn dối gian 
Lời thề thì dễ quên 
Tiền thì khó quên 
Vì đời 
Chẳng ai muốn nợ nhau 
Đường vòng thì đến rất mau 
Đề phòng người đứng phía sau 
Vì đời 
Chẳng ai muốn mình đau 
Đời còn người kiếm thú vui 
Đời mòn người kiếm chỗ chui 
Vì đời 
Người ta cứ nói là xui 

Buồn cười vì ngắm sự đời 
Sự đời còn lắm chuyện cười 
Cười ra nước mắt

CẢM NHẬN

Gửi