Ông trời cô đơn

Ông trời cô đơn - Quái Vật Tí Hon

Ông trời cô đơn - Quái vật tí hon

Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau 
Trên những đám mây hồng 
Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu 
Những bước chân 

Dừng bên quán vắng 
Ta tự hỏi lòng 
Sao ta vẫn hoài cô đơn? 
Chẳng phải vì ta một mình 

Nhìn lên cao 
Ta hỏi trời xanh 
Đất trời có giống như ta? 

Rồi có một chiều chú chim câu 
Bay một mình dưới trời bao la 
Vẫn những đám mây hồng 
Rồi có một chiều đôi tình nhân 
Không còn dập dìu nơi quán vắng 

Những bước chân không còn chung lối 
Ta tự hỏi lòng 
Họ cũng như ta 
Chẳng phải mình ta cô đơn 

Ôi Ông Trời của tôi 
Nhiều năm qua Bà Trời ở đâu? 
Bà xa ông rồi vì ông cao vời 
Chọn thế gian, đời còn được niềm vui 

Có khi trong màn đêm 
Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng Nga 
Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá lạnh 
Trời cũng cô đơn như mọi người

CẢM NHẬN

Gửi