Rượu

Nghe: 1376
Tải về: 384
    Lượt thích: 3
Thích bài hát này

Lyric

Rượu là gì mà cho ta say Rượu là gì mà cho ta quay
Còn lại gì khi ta say còn lại gì khi ta quay
Rượu và đời là ta lăn quay Rượu vào rồi là ta quay quay

Mỗi sáng sớm ta đang say Rượu lại về ta vẫn say
Tối đã đến ta lăn quay Thế là ta đã có 1 ngày say

Đời còn dài ta rong chơi Đời còn dài ta vui chơi
Còn lại gì khi ta chơi Còn lại gì khi ta vui
Đời còn dài ta rong chơi Đời còn dài ta nên chơi

Mỗi sáng sớm ta rong chơi Rượu về rồi ta vẫn chơi
Tối đã đến ta vẫn chơi Thế là ta đã có 1 ngày rong chơi

Một ngày say một ngày quay một ngày vui
Một ngày say một ngày quay một ngày vui

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại