Ra Khơi

Nghe: 860
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

Gió lên rồi căng buồm cho khoái 
Gác chèo lên ta nướng ngô khoai 
Gió lên rồi căng buồm theo gió 
Kéo chài cho phơi cái ngô khoai 

Cánh tay này sức dài vóc lớn 
Chí làm trai vươn sóng ra khơi 
Dẫu xa bờ không sợ ngọn sóng lớn 
Vững bàn tay vươn gió khơi xa 

Dù cho sương gió mấy ai quan hỡi quan hò 
Nhậu cho tiu hết mấy chai quan hỡi quan hò 
Bỏ ghe mah nghiêng ngả ơi là hò .. 

Không ai chống chèo... Không ai chống chèo... 
ơi hò ... ơi hò ... là hò hò ơi .. 
Không ai chống chèo... Không ai chống chèo... 
ơi hò ... ơi hò ... là hò hò ơi .. 

Dù cho sương gió mấy ai quan hỡi quan hò 
Nhậu cho tiu hết mấy chai quan hỡi quan hò 
Chắp tay mah kéo lưới ơi là hò .. 

Cho khoang cá đầy ... cho tôm cá đầy .. 
ơi hò ... ơi hò ... là hò hò ơi .. 
Cho khoang cá đầy ... cho tôm cá đầy .. 
ơi hò ... ơi hò ... là hò hò ơi ..

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại