Ô Trống

Nghe: 1051
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

Hôm nay lại đứng bên cầu
Dòng sông nước chảy, ngược dòng hay xuôi?
Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi
Thả theo dòng nước biết ta ngược dòng

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô
Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười

Ước gì làm kẻ vô tâm
Còn hơn lòng có mà không ai cần
Nếu đời sống chỉ ba mươi
Ba mươi năm nữa trốn đâu bây giờ
Chiều nay bóng nắng vẩn vơ
Giờ ta mới hiểu mình khờ mình ngu

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô
Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Co sao không sải cánh bay?
Chiều nay gió thổi cũng như mọi ngày

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại