Ngày Khác

Nghe: 1275
Tải về: 384
    Lượt thích: 1
Thích bài hát này

Lyric

Thử một hôm bước chân ra đường 
Đi lề bên kia khác thường 
Gọi café bên góc quán xa lạ 
Mua tờ báo mới thấy lần đầu 

Một ngày chẳng muốn để ai giống mình 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
Tìm tòi để biết một chân dung lạ 
Phác nét nơi nào từ dấu xăm 

Oh. Một ngày khác 
Đặt dấu chân vượt trên bụi vàng 
Ai chọn lối khác 
Để bước đi xa đám đông vội vã 

Tại sao thế phân vân chi quá nhiều 
Có cần hay không - khác thường 
Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột 
Thay nào ly bia đã nhạt 

Để rồi chẳng lẫn được ai với mình 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
Để rồi được biết một chân dung lạ 
Dáng vóc in vào từng bước đi 

Oh. Một ngày khác 
Đặt dấu chân nối vượt qua tháng năm 
Ai chọn lối khác 
Để bước đi xa đám đông vội vã

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại