Mỏi

Nghe: 1274
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài 
Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ giã với con đường quen 
Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù 
Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn cay chưa vơi nỗi niềm 

Ai - Giờ đây đã già? Đường xa mỏi gối 
Ai - Nào đâu muốn già. Thời gian bạc ác 
Đi nữa, hay quay về 
Đi nữa, hay quay về 

Cũng có lúc tặc lưỡi thây kệ mọi thứ để cho nhẹ đầu 
Nhưng bao nhiêu nhức nhối con đường vinh hoa biết đâu về sau 
Khát, khát, khát tôi uống trên đời lặng lẽ dẫu đã mệt nhoài 
Nhưng tôi không đủ sức nói lời từ giã với bao ước vọng 

Ai - Giờ đây đã già? Đường xa mỏi gối 
Ai - Nào đâu muốn già. Thời gian bạc ác 
Đi nữa, hay quay về 
Đi nữa, hay quay về 

Ai - Giờ đây đã già? Đường xa mỏi gối 
Ai - Nào đâu muốn già. Thời gian bạc ác 
Đi nữa, hay quay về 
Đi nữa, hay quay về 
Đi nữa, hay quay về 
Đi nữa, hay quay về

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại