Độc dược

Nghe: 1230
Tải về: 384
    Lượt thích: 2
Thích bài hát này

Lyric

Mỗi con người... Mỗi tính cách, mỗi số phận 
Nhưng sao mày chọn sự đố kỵ, nhỏ nhoi 
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra 
Nếu biết nghĩ mày đã không phải NẮNG CỰC độ thế này 

Hãy xem lại mình đê... Mày chả là cái ÉO... Xem lại mình đê! 
Hãy xem lại mình đê... Mày chả là cái ÉO... Xem lại mình đê! 


Ánh sáng dường như đã tắt, trong vô vọng. Nhìn lại đi! 
Đừng để giọt nước làm tràn ly, dập tan bao hi vọng, trong khi cuộc sống đang chờ đợi những đam mê. 

Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI! 

Hãy xem lại mình đê... Mày chả là cái ÉO... Xem lại mình đê! 
Hãy xem lại mình đê... Mày chả là cái ÉO... Xem lại mình đê! 

Ánh sáng dường như đã tắt, trong vô vọng. Nhìn lại đi! 
Đừng để giọt nước làm tràn ly, dập tan bao hi vọng, trong khi cuộc sống đang chờ đợi những đam mê.

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại