Con Số 0

Nghe: 830
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

1. Ai đã đi tới hết chân trời 
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ 
Mà đã thấu hết? 
Thấu hết chuyện đời? 

2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ 
Ngầu đắng khoé mắt 
Oằn cong lưng trần 
Mà đã thấu hết? 
Thấu hết chuyện đời? 

ĐK:
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời 
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết. 
Làm được gì? và đã có gì? 
chỉ học đòi thói chê bai 
cần nhìn lại về chính thân mình 
Hình hài chỉ là con số O 
Hình hài chỉ là con số O 
con số O. 

1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật 
Này hãy gắng sống 
Biết ta biết người 
Đời chưa thấu hết 
hãy tiết kiệm lời

2. Ai đã qua phút sống chân thành 
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt 
và ta sẽ thấu 
hãy biết kiệm lời

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại