Chọi Trâu

Nghe: 878
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

Đồ Sơn vào ngày 9 tháng 8 tưng bừng tiếng trống hội 
Từng đôi trâu lực lưỡng đang giương sừng quyết đấu 
Tạm quên bao ngày bên đồng áng tới đây sới tranh tài 
Từ phút bắt đầu tới phút cuối cùng là trận chiến sống còn 

Này đây trâu Nghệ An - Thanh Hóa - Tuyên Quang hay Thái Bình 
Say trong cuộc chiến cát bụi cuồng khơi 
Hả hê tiếng hò reo khoái trá những pha đấu kinh hồn 
Biết đâu trâu nào tới phút huy hoàng được đặt lễ tế thần 

Tiếng trống tiếng thanh la giục giã 
Hàng năm giữ tinh thần thượng võ 
Nườm nượp người ngược xuôi tới đây ngày Hội 
Cầu nguyện bao may mắn đến cho dân chài 

Kia tưng bừng dòng người khoái trá rước trâu thắng về đình 
Cúng Thần mao huyết, tiễn Thần rải xuống ao 
Đời trâu huy hoàng thua hay thắng phanh từng miếng chia đều 
Cứ theo tục truyền gìn giữ tinh thần từ rất lâu đời 

Tiếng trống tiếng thanh la giục giã 
Hàng năm giữ tinh thần thượng võ 
Nườm nượp người ngược xuôi tới đây ngày Hội 
Cầu nguyện bao may mắn đến cho dân chài 

Tiếng trống tiếng thanh la giục giã 
Hàng năm giữ tinh thần thượng võ 
Nườm nượp người ngược xuôi tới đây ngày Hội 
Cầu nguyện bao may mắn đến cho dân chài 
Cầu nguyện bao may mắn đến cho dân chài 
Nườm nượp người ngược xuôi tới đây ngày Hội

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại