Chiếc Gương

Nghe: 772
Tải về: 384
    Lượt thích: 0
Thích bài hát này

Lyric

[Verse 1] 

Tôi không nhận ra, một ai đó 
Cứ loáng thoáng lấp ló trong gương, cứ mãi vấn vương 
Thôi hãy đi ra đây, hãy cứ thật thà đi 
Có xấu có xa, có thứ có tha thì hãy gỡ vỏ bọc ra. 
Chiếc gương 2 mặt mỗi khi nhìn vào, thấy ta lạc lối 

[Chorus] 

Tôi đã nhận ra người tôi luôn thấy ở trong ký ức là người tôi đã đi tìm rất lâu 
Người nào trong đó, một hình dung khác, một người không biết có lẽ tốt hơn. 

[Verse 2] 

Tôi đang vượt qua, từng cơn sóng, ào ào, muốn xóa hết những gì tồn tại, để tôi bắt đầu lại 
Thôi hãy mau đi đi, đừng có ở lại làm chi 
Vứt hết những gì dối trá yêu ma ở trong con tim ta. 
Chiếc gương 2 mặt mỗi khi nhìn vào, thấy ta lạc lối 

[Chorus] 

Tôi đã nhận ra người tôi luôn thấy ở trong ký ức là người tôi đã đi tìm rất lâu 
Người nào trong đó, một hình dung khác, một người không biết có lẽ tốt hơn. 

Chiếc gương 2 mặt mỗi khi nhìn vào, thấy ta lạc lối 
Biết đến bao giờ, mới được nhìn lại, chính mình trong gương 

[Chorus] 

Tôi đã nhận ra người tôi luôn thấy ở trong ký ức là người tôi đã đi tìm rất lâu 
Người nào trong đó, một hình dung khác, một người không biết có lẽ tốt hơn. 
Tôi đã nhận ra……. Tôi đã nhận ra….. 
Chiếc gương hai mặt mỗi khi nhìn vào, thấy ta lạc lối.

Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại