Cây Guitar Của Tôi

Nghe: 1209
Tải về: 384
    Lượt thích: 2
Thích bài hát này

Lyric

1- Cây đàn GT của tôi – nước sơn cũ màu thời gian
Cây đàn GT của tôi – đứng âm thầm nơi góc nhà
Đứng im chờ tôi góc nhà
Chờ tôi cao hứng
Hát cho đời vui. Lá la là la
Hát cho buồn vơi. Lá la là la

2- Cây đàn GT của tôi – dẫu cho sơn bong phím mòn
Cây đàn GT cần cong – nốt đông, nốt tây, nốt tịt
Dẫu tay đàn tôi rất tệ
Mà sao tôi thấy
Thấy sao buồn vơi – Téo teo tèo teo
Thấy sao đời vui – Tén ten tèn ten

ĐK: Nhớ những năm xưa lúc gian nan cùng nhau bước muôn dặm xa
Bước tới xa xôi ước mơ
Nhớ lúc quanh ta bao bạn thân cùng nhau hát vang lời ca
Tiếng hát quên bao âu lo.

3- Cây đàn GT của tôi – hát bao lời yêu mỗi ngày
Cây đàn GT bạn thân – hát chia vợi bao khó nhọc
Dẫu tôi bật bông rất tệ
Đàn lên tôi thấy – thấy yêu đời sao
Thấy sao đời yêu
Tén ten tèn ten
Đàn lên tôi thấy tôi là – là Mark Knofler
Đàn lên tôi thấy tôi là – David Gilmour
Đàn lên tôi thấy tôi là – Eric Clapton
Đàn lên tôi thấy tôi là – là là là là
Thấy tôi là tôi.


Lyric

CẢM NHẬN

Gửi Viết lại