ALBUM

Demo

Bài hát: 1
Năm phát hành: 2014

Demo

Bài hát: 3
Năm phát hành: 1970

Collection

Bài hát: 1
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Bài hát: 4
Năm phát hành: 2013

VIDEO

The Loner

Lượt nghe: 1207

Midnight Sun

Lượt nghe: 1143

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1535

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1521

Cá Hồi

Lượt nghe: 2959

Thời gian

Lượt nghe: 1851

BAN NHẠC

Ngọt

Bài: 0
Thành lập: 2014

X Rock

Bài: 0
Thành lập: 2000

Hải Bột

Bài: 0
Thành lập: 1970

Destiny

Bài: 0
Thành lập: 2012

Multiplex

Bài: 0
Thành lập: 2005

Rock Stuff

Bài: 0
Thành lập: 2013