ALBUM

Đang cập nhật!

VIDEO

Nobody's Fool

Lượt nghe: 1718

Coming Home

Lượt nghe: 1194

Heartbreak Station

Lượt nghe: 1316

Patience

Lượt nghe: 1100

Yesterday

Lượt nghe: 1122

November Rain

Lượt nghe: 1176

BAN NHẠC

Cinderella

Bài: 0
Thành lập: 1983

Guns N' Roses

Bài: 0
Thành lập: 1985

Led Zeppelin

Bài: 0
Thành lập: 1968

Deep Purple

Bài: 0
Thành lập: 1968

Kiss

Bài: 0
Thành lập: 1973

Aerosmith

Bài: 0
Thành lập: 1970