ALBUM

Đang cập nhật!

VIDEO

Nobody's Fool

Lượt nghe: 1632

Coming Home

Lượt nghe: 1134

Heartbreak Station

Lượt nghe: 1260

Patience

Lượt nghe: 1041

Yesterday

Lượt nghe: 1042

November Rain

Lượt nghe: 1107

BAN NHẠC

Cinderella

Bài: 0
Thành lập: 1983

Guns N' Roses

Bài: 0
Thành lập: 1985

Led Zeppelin

Bài: 0
Thành lập: 1968

Deep Purple

Bài: 0
Thành lập: 1968

Kiss

Bài: 0
Thành lập: 1973

Aerosmith

Bài: 0
Thành lập: 1970