BAN NHẠC

Bluemato

Bài: 0
Thành lập: 2016

Ngọt

Bài: 1
Thành lập: 2014

Limp Bizkit

Bài: 0
Thành lập: 2000

Cinderella

Bài: 0
Thành lập: 1983

The Beatles

Bài: 0
Thành lập: 1960

Nirvana

Bài: 0
Thành lập: 1987

X Rock

Bài: 3
Thành lập: 2000

Hải Bột

Bài: 1
Thành lập: 1970

Guns N' Roses

Bài: 0
Thành lập: 1985

N.E.M.O

Bài: 0
Thành lập: 2012

Porcupine Tree

Bài: 0
Thành lập: 1987

Opeth

Bài: 0
Thành lập: 1990

Kamelot

Bài: 0
Thành lập: 1991

The Cranberries

Bài: 0
Thành lập: 1989

Led Zeppelin

Bài: 0
Thành lập: 1968

Within Temptation

Bài: 0
Thành lập: 1996

Destiny

Bài: 1
Thành lập: 2012

Multiplex

Bài: 6
Thành lập: 2005

RockPassion TV

Bài: 0
Thành lập: 2013

Rock Stuff

Bài: 0
Thành lập: 2013