Metamorph

error
Thông tin chung
Dòng nhạc: Rock Việt
Quốc gia: Vietnam
Trang chủ: http://www.facebook.com/pages/Metamorph
Ngày thành lập: 2013
Thành viên hiện tại

Bùi Ngọc Diệp - Vocal
Trần Ngọc An - Guitar
Lê Hoàng - Guitar
Nguyễn Trọng Hiếu - Bass
Trần Duy Quốc Khánh - Keyboard
Ngô Lê Dũng - Drum

Thành viên trước đây

THÔNG TIN THÊM

VIDEO MỚI

Đang cập nhật!

ALBUM MỚI

Đang cập nhật!

BÀI HÁT NỔI BẬT

Đang cập nhật!