HammerFall

error
Thông tin chung
Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Quốc gia: Vietnam
Trang chủ: http://www.hammerfall.net
Ngày thành lập: 1970
Thành viên hiện tại

Oscar Dronjak

Fredrik Larsson

Joacim Cans

Anders Johansson

Pontus Norgren

Thành viên trước đây

Jesper Strömblad

Mikael Stanne

Niklas Sundin

Johan Larsson

Glenn Ljungström

Stefan Elmgren

Magnus Rosén

Patrik Räfling

THÔNG TIN THÊM

Đang cập nhật.

ALBUM MỚI

Đang cập nhật!

BÀI HÁT NỔI BẬT

Đang cập nhật!