DANH SÁCH ALBUMS MỚI

Demo

Bài: 1
Album:2014

Demo

Bài: 3
Album:1970

Collection

Bài: 1
Album:1970

Poison - EP

Bài: 4
Album:2013

Demo

Bài: 1
Album:2013

Việt Nam - Single

Bài: 1
Album:2007

Demo

Bài: 8
Album:2013

Broken Truth - Single

Bài: 1
Album:2013

Demo

Bài: 8
Album:1970

The Choice - EP

Bài: 6
Album:2013

Random Waves

Bài: 11
Album:2012

Rock The Nation

Bài: 11
Album:2013

K300 Những Khoảnh Khắc

Bài: 11
Album:2012

Trôi (Single)

Bài: 2
Album:2013

Never Back Down

Bài: 3
Album:2011

Bật Dậy (EP)

Bài: 5
Album:2011

Nhìn (Look)

Bài: 12
Album:2010