DANH SÁCH ALBUMS

Demo

Bài: 1
Phát hành: 2014

Demo

Bài: 3
Phát hành: 1970

Collection

Bài: 1
Phát hành: 1970

Poison - EP

Bài: 4
Phát hành: 2013

Demo

Bài: 1
Phát hành: 2013

Việt Nam - Single

Bài: 1
Phát hành: 2007

Demo

Bài: 8
Phát hành: 2013

You've Got Me Hypnotized - Single

Bài: 1
Phát hành: 2013

Broken Truth - Single

Bài: 1
Phát hành: 2013

Demo

Bài: 8
Phát hành: 1970

The Choice - EP

Bài: 6
Phát hành: 2013

Random Waves

Bài: 11
Phát hành: 2012

Rock The Nation

Bài: 11
Phát hành: 2013

K300 Những Khoảnh Khắc

Bài: 11
Phát hành: 2012

Dấu Vết Thời Gian

Bài: 8
Phát hành: 2012

Trôi (Single)

Bài: 2
Phát hành: 2013

Never Back Down

Bài: 3
Phát hành: 2011

Bật Dậy (EP)

Bài: 5
Phát hành: 2011

Nhìn (Look)

Bài: 12
Phát hành: 2010