Vô Hình

Lượt nghe: 764     Phát hành: 2003     Số bài hát: 9

Thích album này

Ngày 10/8/2003 ban nhạc Bức Tường phát hành album thứ hai của mình mang tên “Vô Hình“. Mặc dù, đây là album lần đầu được thâu thanh với hệ thống Digital với môi trường Pro Tools nhưng hiệu quả về âm thanh cũng mới chỉ đạt tới mức độ hơn Album đầu. Chất liệu âm nhạc và kết cấu khá phức tạp nhưng chỉ phù hợp với bối cảnh thời đó ở Việt Nam. Về sau này, khi tư duy của ban nhạc đã đổi khác thì nhìn lại ” Vô Hình” cũng như một dấu ấn kỷ niệm mà thôi chứ khó lòng thâu lại được.Dù sao “Vô Hình” cũng một lần nữa khẳng định thêm mong muốn Việt Roc