Demo

Lượt nghe: 1269     Phát hành: 2014     Số bài hát: 1

Thích album này

Những tác phẩm tự-thu của ban nhạc indie thủ đô

DANH SÁCH BÀI HÁT

Tên bài hát Ban nhạc Lượt nghe Nghe