ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1141
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1466
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5939
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1606
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1116

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1455

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1450

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1661

Cá Hồi

Lượt nghe: 2876

Chiếc gương

Lượt nghe: 2252

BAN NHẠC

Cinderella

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1983

Ngũ Cung

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Multiplex

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2005

Queen

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1970