ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1303
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1618
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 6236
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1771
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1277

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1600

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1577

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1803

Cá Hồi

Lượt nghe: 3016

Chiếc gương

Lượt nghe: 2377

BAN NHẠC

18+

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

RockPassion Radio

Dòng nhạc: Rock Radio
Thành lập: 2013

Epione

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Phiêu Linh

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013