ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1084
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1413
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5850
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1558
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1048

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1393

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1388

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1597

Cá Hồi

Lượt nghe: 2794

Chiếc gương

Lượt nghe: 2193

BAN NHẠC

iTeu

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Ngũ Cung

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Jimi Hendrix

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1970

Stratovarius

Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Thành lập: 1984