ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1191
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1513
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 6027
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1659
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1179

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1509

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1494

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1712

Cá Hồi

Lượt nghe: 2935

Chiếc gương

Lượt nghe: 2305

BAN NHẠC

Morning Waits

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Aerosmith

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1970

The Light

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 1993

Zigzag

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013