ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1241
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1562
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 6115
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1711
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1217

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1546

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1529

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1749

Cá Hồi

Lượt nghe: 2970

Chiếc gương

Lượt nghe: 2336

BAN NHẠC

Silent

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2004

Metamorph

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Stratovarius

Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Thành lập: 1984

Titanium

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2006