ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1107
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1435
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5886
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1576
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1082

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1427

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1420

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1629

Cá Hồi

Lượt nghe: 2841

Chiếc gương

Lượt nghe: 2221

BAN NHẠC

Quái Vật Tí Hon

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2010

iTeu

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Kamelot

Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Thành lập: 1991

Limp Bizkit

Dòng nhạc: Nu-Metal
Thành lập: 2000