ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1059
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1390
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5791
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1532
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1035

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1377

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1367

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1581

Cá Hồi

Lượt nghe: 2757

Chiếc gương

Lượt nghe: 2179

BAN NHẠC

Ngũ Cung

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

In Your Eyes

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2012

Silent

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2004

Aerosmith

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1970