ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1032
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1363
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5748
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1508
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1005

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1351

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1339

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1551

Cá Hồi

Lượt nghe: 2706

Chiếc gương

Lượt nghe: 2157

BAN NHẠC

Simple Plan

Dòng nhạc: Modern Rock
Thành lập: 1995

Destiny

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2012

Guns N' Roses

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1985

Stupant

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2006