ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1013
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1342
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5691
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1486
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 979

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1329

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1316

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1524

Cá Hồi

Lượt nghe: 2669

Chiếc gương

Lượt nghe: 2134

BAN NHẠC

GỗLim

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Hemelians

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Aerosmith

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1970

Prophecy

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2005