ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1265
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1585
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 6178
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1737
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1252

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1574

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1556

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1778

Cá Hồi

Lượt nghe: 2994

Chiếc gương

Lượt nghe: 2359

BAN NHẠC

Rock Stuff

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Hạc San

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Stratovarius

Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Thành lập: 1984

Black Infinity

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2006