ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 868
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1197
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5443
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1330
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 798

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1133

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1113

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1323

Cá Hồi

Lượt nghe: 2517

Chiếc gương

Lượt nghe: 1958

BAN NHẠC

Augustory

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

KOP

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2010

Đông Đô

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Infinity

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013