ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 925
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1257
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5570
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1390
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 858

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1197

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1180

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1387

Cá Hồi

Lượt nghe: 2572

Chiếc gương

Lượt nghe: 2020

BAN NHẠC

Bon Jovi

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1983

Silent

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2004

RockPassion Radio

Dòng nhạc: Rock Radio
Thành lập: 2013

K300

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 1970