ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 822
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1149
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5321
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1282
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 754

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1092

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1068

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1268

Cá Hồi

Lượt nghe: 2481

Chiếc gương

Lượt nghe: 1916

BAN NHẠC

Limp Bizkit

Dòng nhạc: Nu-Metal
Thành lập: 2000

Small Fire

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2014

MonoCycle

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Nu Voltage

Dòng nhạc: Nu-Metal
Thành lập: 2013