ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 1307
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1620
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 6249
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1774
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 1297

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1619

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1596

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1822

Cá Hồi

Lượt nghe: 3033

Chiếc gương

Lượt nghe: 2395

BAN NHẠC

Destiny

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2012

Various Artists

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 1970

Alive In Sight

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Maroon 5

Dòng nhạc: Modern Rock
Thành lập: 2013