ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 900
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1237
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5519
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1367
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 827

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1166

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1150

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1353

Cá Hồi

Lượt nghe: 2546

Chiếc gương

Lượt nghe: 1999

BAN NHẠC

Re-Cycle

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Rosewood

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Titanium

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2006

RockPassion TV

Dòng nhạc: TV Show
Thành lập: 2013