ALBUM MỚI

Demo

Lượt nghe: 854
Năm phát hành: 2014

Demo

Lượt nghe: 1178
Năm phát hành: 1970

Collection

Lượt nghe: 5398
Năm phát hành: 1970

Poison - EP

Lượt nghe: 1307
Năm phát hành: 2013

VIDEO NỔI BẬT

The Loner

Lượt nghe: 780

Khắp xung quanh

Lượt nghe: 1121

Wake Up Sleepers

Lượt nghe: 1099

Em Sẽ Quay Về

Lượt nghe: 1303

Cá Hồi

Lượt nghe: 2505

Chiếc gương

Lượt nghe: 1940

BAN NHẠC

HammerFall

Dòng nhạc: Power/Symphonic Metal
Thành lập: 1970

Ngũ Cung

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2007

Hemelians

Dòng nhạc: Rock Việt
Thành lập: 2013

Linkin Park

Dòng nhạc: Hard Rock
Thành lập: 1996